Στην κυκλοφορία παραδόθηκε ολοκληρωμένος ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού Κομοτηνή - Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Το μήκος όλης της οδού είναι 22,5 χλμ., η ταχύτητα μελέτης 80km/h, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση συν ΛΕΑ. Υπάρχουν δύο ισόπεδοι κόμβοι και ένας ανισόπεδος, σήραγγες συνολικού μήκους 1,7 χλμ., μία γέφυρα, τέσσερις κάτω διαβάσεις και δύο άνω. Το έργο ολοκληρώθηκε μέσω δύο εργολαβιών και η συνολική δαπάνη του έργου ήταν 103.585.094 ευρώ.