Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 ανακοίνωσε η Βολιώτικη αλευροβιομηχανία «Μύλοι Λούλη» ότι θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο πέρυσι για τη χρήση του 2020 όσο και το 2020 για τη χρήση του 2019 η κορυφαία αλευροβιομηχανία της χώρας είχε διανείμει μέρισμα.

Η απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2021 πιθανόν συνδέεται με την αύξηση του κόστους παραγωγής με την οποία είχε επιβαρυνθεί η εταιρεία ήδη πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr