H Δημητριακή, μία από τις μεγάλες εταιρείες αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας, με τζίρο 265 εκ. ευρώ το 2021, απέκτησε σε πλειστηριασμό αντί €160 χιλ. αποθήκη 2.567 τ.μ. εντός αγροτεμαχίου 19.500 τ.μ. στις Νέες Καρυές Λάρισας, ιδιοκτησίας της υπό εκκαθάριση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας Τυρνάβου και Αγιάς, εντείνοντας την παρουσία της στη Θεσσαλία.

Η πορεία της εταιρείας κατά τη χρήση 2021 ήταν ανοδική τόσο από πλευράς πωλήσεων (+47,6% σε όγκο και + 81,7% σε αξία) όσο και κερδοφορίας. Οι εξαγωγές της μητρικής διαμορφώθηκαν στο 30% του συνολικού όγκου πωλήσεων, με αύξηση 155% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρήση. Οι πωλήσεις σκληρού σίτου παρουσίασαν αύξηση κατά 152% σε όγκο και 217% σε αξία, ενώ οι εξαγωγές του είδους ήταν τριπλάσιες από το 2020 (117.000 τόνοι έναντι 36.000 τόνων το 2020). Παράλληλα, το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε €5,4 εκατ. Η ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης στο Καλαμάκι Κορινθίας συνετέλεσε στον διπλασιασμό των ποσοτήτων που διακινήθηκαν από τη συγκεκριμένη μονάδα. 

Νέα δάνεια

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο υπονόμευσε σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα της τελευταίας να εξάγει τα προϊόντα, για τα οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως (ηλιόσπορος, αραβόσιτος, κριθάρι και ηλιέλαιο). Ο αποκλεισμός της Αζοφικής θάλασσας και η ναρκοθέτηση των ακτών της Ουκρανίας περιόρισε σημαντικά την προώθηση αυτών των προϊόντων αλλά και του ρωσικού σιταριού και αραβοσίτου προς τους τόπους κατανάλωσης, με αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση των διεθνών τιμών αλλά και ταυτόχρονα διεύρυνση της διατροφικής ανασφάλειας. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε αυξημένες ανάγκες της Δημητριακής σε κεφάλαιο κίνησης, το οποίο εξασφαλίσθηκε με νέο δανεισμό (βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο). 

Τα νέα ...αποκτήματα

Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες δημιουργίας του νέου αποθηκευτικού συγκροτήματος στο 74ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, στο Καλαμάκι Κορινθίας. Σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ακινήτων της Εθνικής Ασφαλιστικής που διενεργήθηκε στις 21 Μαρτίου 2022, απέκτησε το διπλανό από την εγκατάσταση αυτή οικόπεδο, επιφάνειας 4 στρεμμάτων περίπου, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία μελλοντικής επέκτασης του αποθηκευτικού συγκροτήματος. Στον χώρο αυτό θα γίνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης. Επίσης, η εταιρεία συμμετείχε σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ακινήτων και απέκτησε αντί €160 χιλ. αποθήκη 2.567 τ.μ. εντός αγροτεμαχίου 19.500 τ.μ. στις Νέες Καρυές Λάρισας, ιδιοκτησίας της υπό εκκαθάριση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας Τυρνάβου και Αγιάς. 

Εγκαταστάσεις

Η Δημητριακή Α.Ε. ανήκει κατά ποσοστό 76,35% στην Adrifin Luxembourg S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο. Στον Όμιλο, εκτός από τη μητρική, περιλαμβάνεται και η θυγατρική Dimitriaki Cyprus Ltd στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι πέρυσι λύθηκε η θυγατρική εταιρεία Dimitriaki Romania SRL στο Βουκουρέστι. Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις της εταιρείας αυτές περιλαμβάνουν: • Γραφεία 446,42 τ.μ. στον 6ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Βησσαρίωνος, αριθμός 9, στην Αθήνα • Αποθηκευτικό συγκρότημα στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, με συνολική επιφάνεια κτισμάτων 3.896,68 τ.μ. (δύο αποθήκες και κτίριο γραφείων & χημείου), σε οικόπεδο 10.927 τ.μ.. Στο αποθηκευτικό αυτό συγκρότημα υπάρχουν επίσης 3 μεταλλικά silos χωρητικότητας 2.000 τόνων το καθένα και μία γεφυροπλάστιγγα • Αποθηκευτικό συγκρότημα στο Ροδολίβος Σερρών, σε οικόπεδο 14.365 τ.μ., αποτελούμενο από 4 μεταλλικά silos χωρητικότητας 1.600 τόνων το καθένα, ένα συγκρότημα ξηραντηρίου, κτίριο γραφείων / ζυγιστηρίου, μία οριζόντια αποθήκη 50 τ.μ., οικίσκο χειριστηρίου και μία γεφυροπλάστιγγα • 2 αγροτεμάχια συνολικής εκτάσεως 10.949,31 τ.μ. στη θέση “Καλαμάκι” Ισθμίων, στο 74ο χλμ. της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, εντός του οποίου έχει ήδη ανεγερθεί οριζόντια αποθήκη κτίριο γραφείων και 3 μεταλλικά σιλό αποθήκευσης δημητριακών, χωρητικότητας 2.500 τόνων το καθένα • Αποθηκευτικό συγκρότημα στη θέση “Τουμπούδες” της περιοχής Παταγής-Αμπελακίων, στην Ορεστιάδα, σε οικόπεδο 13.154 τ.μ., αποτελούμενο από δύο μεταλλικά silos χωρητικότητας 700 τόνων το καθένα, μίας οριζόντιας αποθήκης 250 τ.μ., ξηραντήριο δημητριακών, γεφυροπλάστιγγα 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr  (Με πληροφορίες από Μάκη Αποστόλου FnB)