Κινητικότητα με θεσσαλικό ενδιαφέρον στο χώρο της πληροφορικής.

Στην εξαγορά της Logon, εταιρείας Εφαρμογών Πληροφορικής που εδρεύει στην Λάρισα, στην οδό Φαρσάλων, προχώρησε η Entersoft, με συμφωνηθέν τίμημα 1,3 εκατ. ευρώ και σχέδια για να δημιουργήσει νέο Κέντρο Υλοποίησης Λογισμικού στην Λάρισα.

Η Logon, που είναι από τις πρώτες εταιρείες πληροφορικής που ιδρύθηκαν στη Θεσσαλία, απασχολεί 25 άτομα και σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2020, τα έσοδα της ανέρχονταν στα 1,90 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 0,14 εκατ. ευρώ, ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο στο ποσό των 190.450 ευρώ.

Για το 2021 τα μεγέθη της Log On έχουν κινηθεί ανοδικά, ενώ τη στιγμή της εξαγοράς η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό και θετικό καθαρό ταμείο που υπερβαίνει τα 0,2 εκ ευρώ.

Όπως προβλέπει η συμφωνία, το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα, που ανέρχεται στο ποσό των 1,3 εκ. ευρώ, θα καταβληθεί ως εξής: 800.000 ευρώ με την υπογραφή της συμφωνίας, 250.000 σε 6 μήνες και 250.000 σε 12 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Η εν λόγω εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της Entersoft.

Σχετικά με τη δραστηριότητα της Logon, είναι εταιρεία υλοποίησης έργων λογισμικού για επιχειρήσεις και ειδικότερα για προϊόντα κατηγορίας ERP, CRM, WMS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης για περισσότερα από 20 έτη. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται εκατοντάδες δυναμικές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις με τοπική αλλά και εθνική εμβέλεια.

Με την εξαγορά αυτή, η Entersoft, που είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποκτά άλλο ένα κέντρο υλοποίησης των προϊόντων της καθώς και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί δυναμικά στις αγορές της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr