Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. με την παρουσία και ενός δικού μας, από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο, που είχε θητεύσει και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, μοναδικού μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ, προχώρησε στην επιλογή Διοικητικού Συμβουλίου με συλλογικά εκτεταμένη και διαφοροποιημένη εμπειρία και τεχνογνωσία, με στόχο την επίτευξη επιτυχημένων συναλλαγών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης του Ταμείου. Ταυτόχρονα, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που προβλέπονται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, αποφάσισε να ενισχύσει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με επιπλέον μη εκτελεστικά μέλη.

Το Δ.Σ. είναι το εξής:

  • Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός μέλος
  • Δημήτριος Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος (από 01.08.2021)
  • Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος (μέχρι 31.07.2021)
  • Λητώ Ιωαννίδου, Μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
  • Θάλεια Εμίρη, Μη εκτελεστικό Μέλος
  • Ανδρέας Σταυρόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος
  • Στέφανος Γιουρέλης, Μη εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής CEO Υπερταμείου